سوالات متداول از شهر جدید اندیشه

شهر جدید اندیشه 6 فاز دارد که تا فاز 5 اندیشه کامل ساختمان ها و زمین های خالی تکمیل شده است ولی فاز 6 اندیشه در حال ساخت و قطعات زمین خالی زیادی دارد

مزیت های هر کدام از فاز های اندیشه جدا می باشد ، فاز یک اندیشه که قدیمی ساز می باشد ،آپارتمان نوساز در اندیشه بیشتر در فاز 5 اندیشه قرار دارد و ساخت و ساز انجام می گیرد که به صورت پیش فروش آپارتمان های اندیشه خرید و فروش می شود

قیمت مسکن در فاز سه به صورت تخصصی می باشد چون ویلایی هایی که در فاز سه ساخته شده است هر کدام موقعیت جدایی دارند و سازه های خاصی برای آنها استفاده شده است و به همین دلیل قیمت گذاری ویلایی در فاز 3 به صورت تخصصی می باشد

خرید و فروش آپارتمان در اندیشه بالا می باشد و متقاضی زیادی دارد چون مناسب هر سلیقه ای در اندیشه شهریار آپارتمان و ویلایی ساخته شده است

بله ، شهرجدید اندیشه به دلیل خونه های مهندسی ساز و خیابان ها و بلوار های اصولی آن تقاضاکننده زیادی دارد همچنین به دلیل نزدیکی به تهران و قیمت پایین نسب به پایتخت اکثر تهرانی نشین ها اندیشه را برای سکونت انتخاب می کنند

بله در بعضی از فاز های اندیشه ساختمان هایی دارای وام بانکی می باشد

اندیشه فاز سه برند ویلایی اندیشه محسوب میشود و معروف به ویلایی فاز سه اندیشه است

شهرک رفاه جزء فاز یک اندیشه می باشد ، همانند شهرک مریم که در فاز یک قراد دارد

بله ملک های تازه ساز در فاز 4 اندیشه و فاز 5 اندیشه قرار دارد که پیش فروش آپارتمان بیشتر در فاز5 اندیشه می باشد

مسکن مهر در اندیشه فاز 5 قراردارد و همانند مجتمع امیرکبیر که تازه ساخت و تمیز می باشد