چرا با افزایش قیمت مسکن، مردم هجوم می آورند؟

15 اکتبر 2021
0 دیدگاه
افزایش قیمت مسکن

در مورد این سوال که چرا با افزایش قیمت مسکن مردم هجوم می آورند علی اکبر سیارمه کارشناس در حوزه کسب و کار گفت: با توجه به دولت سیزدهم ما امیدواریم آقای رئیسی هر چه زودتر به وضعیت مسکن سازماندهی دهند ، که تمامی اقشار جامعه بتوانند مسکن بخرند.

ایشان گفتند : در همان روزهای که بحث مسکن مهر بود اگر از نظر کمیتی، تعداد ساختمانها قابل توجه است چرا مورد استقبال طبقه کارگری قرار نگرفت؟
در دولت نهم و دهم وقتی راجب مسکن مر صحبت می شد این نظر را داشتند که زمینهای زیادی هست که می توانیم مجانی دهیم،و وام هم اختصاص می دهیم تا همه بتوانند خانه دار شوند ابتدا مبلغ آورده در مرحله اول 5 میلیون تومان و بعد مدتی به 20 میلیون تومان رسید ولی با این وضعیت هم نتوانستند همان ساختمان های ارزان قیمت را در اختیار اقشار کم در آمد کنند.

در چهار سال اول دولت یازدهم مسکن مهر را رد کردند چون نمی توانستند تکمیل کنند

سیارمه گفت: مسکن مهر نسبت به این چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است این به این معناست که هر وقت قیمت مسکن پایین است خواهان چندانی ندارد ولی وقتی افزایش قیمت پیدا کرد تقاضا کننده بیشتری به سمت مسکن آمد.

این کارشناس حوزه کار در پایان تاکید کرد: اگر قرار بود مثل چهار دهه پیش جمعیت ما به همان شدت افزایش داشت، امروز با جوانانی روبرو بودیم که نیازمند داشتن یک خانه مستقل بودند لذا اگر بخواهیم با پدیده پیری جمعیت مقابله و جوانان را ساماندهی کنیم باید مشکل اشتغال و مسکن را برطرف و زیرساخت‌های اولیه را برای آنها فراهم کنیم.

مبین نیوز

ارسال دیدگاه