قانون کنترل بازار اجاره مسکن

17 اکتبر 2021
0 دیدگاه
رهن و اجاره در اندیشه

معاون وزیر راه و شهرسازی گفـت: کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است.

به گزارش سایت مسکن شهیر: محمود محمود زاده با اشاره به راهکار برای بهبود وضعیت مسکن در کشور گفتند:برای اولین بار جهت مدیریت بازار اجاره را مطرح شده است، که هم اکنون در هیات دولت قرار دارد و در صورت تصویب با ساختن واحد های استیجاره ای با قیمت ارزان ،می تواند تحولی عظیم در حوزه اجاره مسکن ایجاد نماید

در مقابل اجرای قانون جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن برنامه ای سالانه برای ساخت یک میلیون خانه و احداث150 هزار واحد اجاره ای داده شده است و در صورت ارائه تسهیلات و خدمات به این خانه ها که می تواند مورد استقبال قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن از امسال شروع خواهد شد اما تکمیل آنها بیش از یک سال زمان خواهد برد،و مردم نمی توانند امسال از این قانون نمی توان استفاده کرد.

خبرگذاری تسنیم

ارسال دیدگاه